KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Thứ tư - 17/01/2018 15:49
Hoạt động của ban thanh tra nhân dân trường Tiểu học Tuyết Nghĩa
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC TUYẾT NGHĨA
 
- Căn cứ Nghị định 241/HĐBT ngày 5 tháng 8 năm 1991 của hội đồng Bộ trưởng ( nay là chính phủ ) quy định và tổ chức hoạt động của ban thanh tra nhân dân và thông tư số 01/TTLB ngày 1/11/1991 của tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam. Thanh tra nhà nước hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 241HĐBT;
- Căn cứ vào Thông tư 62/TTLT ngày 22/5/1992 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và thanh tra Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong trường học;
- Căn cứ vào Nghị quyết của hội nghị Cán bộ công chức Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa và Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn trường ngày 2/10/2012
- Căn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2015 của Ban thanh tra nhân dân Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa.
I. MỤC TIÊU:
- Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý , đảm bảo nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như việc thực hiện tốt các nội quy, quy định của nghành, trường .
- Nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động của giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học tiên tiến  xuất sắc đi đầu trong các phong trào thi đua của huyện nhà.
- Phát hiện kịp thời những thiếu sót để có biện pháp giải quyết, để không những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Từ đó cùng nhau xây dựng nhà trường ngày một đi lên.
- Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và mối đoàn kết nội bô, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CB- GV trong nhà trường.
- Phản ánh kịp thời tình hình , kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt chỉ đạo.
II. NỘI DUNG THANH TRA :
- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước ban hành , các quy chế chuyên môn do nghành, trường đề ra .
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học 2015 - 2016 của đơn vị
- Giám sát việc thực hiện chi tiêu, mua sắm trang thiết bị trong nhà trường cũng như việc xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất kỹ thuật trường học.
- Giám sát việc khiếu nại, tố cáo của đơn vị.
- Kiểm tra khi thanh tra nhà nước trực tiếp yêu cầu và những đề nghị của hội đồng sư phạm trường học
- Kiểm tra khi có những dấu hiệu vi phạm liên quan đến quyền lợi của cán bộ, giáo viên về tiền lương, tiền thưởng, tiền dạy thêm (nếu có ).
- Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong truòng học.
III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH :
- Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị, hoặc báo Ban chấp hành  công đoàn, Hiệu trưởng nhà trường những vấn đề cần xử lý, có biện pháp khắc phục đồng thời ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.
- Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với ban chấp hành công đoàn.
- Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra có phát hiện vi phạm, cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm, cán bộ thanh tra yêu cầu nguòi vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.
- Phối hợp với hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan.
- Phối hợp vói thanh tra Phòng giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mìnhvà giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị với cá nhân, tổ chức của mình.
- Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng, hàng quý trước khi kết thúc hai học kỳ ( trừ khi có những nội dung, vấn đề đột xuất).
- Khi có sự việc cần thanh tra, phải báo cáo với ban chấp hành công đoàn, Hiệu truỏng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra. Người làm công tác thanh tra phải đề ra kế hoạch cụ thể, nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? và báo cáo kết quả đúng, sai cho ban chấp hành công đoàn. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung nhiều cần phải có thêm người và thời gian ít, trưởng ban đề nghị với ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Đồng chí trưởng ban thanh tra nhân dân phụ trách chung, tổng hợp tình, phản ánh báo cáo và giám sát việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo.
- Một đồng chí ủy ban giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, chính sách, chế độ.
- Một đồng chí ủy viên giám sát việc thực hiện thu chi mua sắm thiết bị tài sản, thu chi trong nhà trường.
- Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng, khi cần thiết triệu tập họp bất thường.
- Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.
V. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ :
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
 
 
Tháng 9
- Giám sát việc thực hiện phân công chuyên môn
- Việc thực hiện quy chế chuyên môn của CB - GV trong đơn vị
- Việc thực hiện tu sửa vật chất kỹ thuật truòng học
- Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động
Họp ban thanh tra phân công nhiệm vụ
 
 
BTT
 
 Tháng 10
- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết năm học
- Tham gia lớp nghiệp vụ tập huấn thanh tra nhân dân do công đoàn nghành tổ chức.
 
 
BTT
 
 Tháng 11
- Giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế chuyên môn và nghị quyết công chức đầu năm. BTT
 
 Tháng 12
- Giám sát việc thực hiện chi trả tiền lương cho
CB - CC
- Giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn ( Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I)- Họp ban thanh tra cuối năm
 
 
BTT
 
 Tháng 01
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học
- Giám sát việc thực hiện xếp loại thi đua học kỳ I
BTT
 
Tháng 02
- Giám sát việc xét nâng lương quí I/2011
- Giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn
- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, những nội qui, qui chế của nhà trường.
 
BTT
 
 Tháng 03
- Giám sát việc thực hiệnchỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ
- Tham gia họp hội đồng thi đua đợt III
- Họp ban thanh tra nhân dân
 
BTT
Tháng 04
 
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học BTT
 
 
 
 Tháng 5
- Giám sát việc đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học
- Giám sát việc đánh giá xếp loại chuẩn giáo viên tiểu học theo quyết định 14
- Giám sát việc kiểm tra đánh giá, xếp loại xét lên lớp và xét hoàn thành chương trình tiểu học của học sinh.
- Giám sát việc kiểm tra đánh giá xếp loại, xét lên lớp và xét hoàn thành chương trình tiểu học của học sinh.
- Giám sát nội dung kiểm kê tài sản trong nhà trường .
- Họp ban thanh tra.
 
BTT
  

Tác giả bài viết: Cô Nguyễn Thị Luyện - Trưởng ban thanh tra nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

627/UBND - NV

Thông báo một số nội dung bổ sung về đăng ký tuyển dụng CC, VC năm 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

83/GD&ĐT

Công văn tăng cường công tác ANTT, ATGT

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 4 | lượt tải:0

578/UBND - NV

Báo cáo ds cán bộ thuộc diện BTV huyện ủy quản lý

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:2

77/KH - HĐĐ

Kế hoạch tổ chức liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên và các hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 8 | lượt tải:0

11/KH - LĐLĐ

KH kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ công đoàn năm 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

372/QĐ - SGD&ĐT

QĐ vv thành lập ban coi KS tiếng Anh lớp 5 năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

1468/CV - HU

CV thực hiện công tác công khai và khai báo kết quả thu nhập năm 2019

Thời gian đăng: 14/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0

1076/QĐ - UBND

QĐ vv phê duyệt tuyển dụng viên chức năm 2019 thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 14/03/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:3

78/KH - UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Hà Nội năm 2019

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0

74/KH - UBND

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trong các trường mầm non, TH, THCS

Thời gian đăng: 20/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây