Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018 Nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2018- 2019

Thứ ba - 06/11/2018 09:11
Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018 Nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2018- 2019
                               BÁO CÁO
      Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018
       Nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2018- 2019
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình cán bộ, giáo viên, công nhân viên
- Về số lượng, cơ cấu, trình độ học vấn, tay nghề của đoàn viên công đoàn:
+ Tính đến thời điểm hiện tại, Trường TH Tuyết nghĩa có 36 đồng chí
Trong đó 36 đồng chí là đoàn viên công đoàn, đạt tỷ lệ 100 %;
Nữ là :  34  đồng chí đạt tỷ lệ 94,4%
     Đảng viên là 17  đồng chí  đạt tỷ lệ 47,2%
 - Đại học :  12  đồng chí đạt tỷ lệ  33,3%
- Cao đẳng :  19 đồng chí đạt tỷ lệ 53%
- Trung cấp : 5  đồng chí đạt tỷ lệ 14%
+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 3 đồng chí:
- Về tình hình việc làm, đời sống của đoàn viên công đoàn:
CBCCLĐ Trường TH Tuyết nghĩa có việc làm ổn định; thu nhập chủ yếu từ lương với mức bình quân khoảng 5.170 triệu đồng/người/tháng. Đa số các CBCCLĐ đã có nhà riêng . Nhìn chung đời sống của CBCCLĐ tương đối ổn định.
Điều kiện làm việc của CBCCLĐ được đảm bảo, trụ sở nằm trong khuôn viên có môi trường luôn xanh - sạch - đẹp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc luôn được lãnh đạo cơ quan quan tâm trang bị, thay thế, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCLĐ thực hiện nhiệm vụ công tác, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động.
Đoàn viên công đoàn được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành, 100% đoàn viên được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Về tư tưởng của đoàn viên công đoàn:
Tình hình tư tưởng CBCCLĐ cơ bản ổn định, yên tâm công tác; CBCCLĐ mong muốn có được việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; mong muốn được lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCLĐ có môi trường tốt để rèn luyện bản thân, phát triển sự nghiệp.
2. Tình hình hoạt động công đoàn
a. Thuận lợi
 -  Được sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ , ban giám hiệu nhà trường.
-  Đội ngũ ban chấp hành công đoàn trẻ, đoàn kết, thống nhất dân chủ, nhiệt tình.
  - Đa số anh chị em công đoàn có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức vươn lên, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
- Các đoàn thể trong nhà trường luôn ủng hộ mọi hoạt động của công đoàn.
 - Nề nếp thi đua của nhà trường liên tục duy trì và phát triển có chất lượng.
- Công tác xã hội hoá giáo dục được nhìn nhận đúng mức
- Cơ sở vật chất của nhà trường nhìn chung là đủ và đáp ứng cho việc dạy và học
  b. Khó khăn
- BCH công đoàn đều là giáo viên kiêm nhiệm nên thời gian để hoạt động Công đoàn còn ít.
- Tuy đời sống của cán bộ đoàn viên công đoàn đã dần được ổn định, nhưng vẫn còn bất cập so với sự tăng nhanh của giá cả thị trường, chính vì thế mà đời sống của CBCC-VC gặp không ít khó khăn, điều kiện sinh hoạt, kinh phí cho hoạt động công đoàn còn thiếu nhiều so với nhu cầu nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của công đoàn.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 - 2018
1.  Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ và tham gia quản lý
1.1. Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ
-Ngay từ đầu năm học BCH công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động, công khai những việc người lao động được biết theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn, tư vấn cho viên chức, người lao động ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
- Cùng với chính quyền chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Trong năm học đã có 10 đồng chí nâng lương đúng thời hạn. Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCLĐ, tham mưu kinh phí hỗ trợ CBCCLĐ trong các dịp lễ, tết, đảm bảo đúng chế độ chính sách ; tổ chức các chuyến tham quan, học tập tại các tỉnh, thành phố cho CBCCLĐ trong cơ quan. Kịp thời sẻ chia, thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi gặp ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ
Phối hợp với nhà trường  tổ chức lễ biểu dương khen thưởng cho các cháu là con CBCCLĐ trong cơ quan thi đỗ vào các trường đại học, tổ chức  tặng quà cho các cháu thiếu nhi con CBCCLĐ nhân ngày Tết Trung thu, hoạt động này đã có tác dụng tốt, động viên các cháu phấn đấu vươn lên trong học tập và trong rèn luyện đạo đức; được các CBCCLĐ nhiệt tình hưởng ứng
- Xây dựng quỹ xã hội; quỹ trợ cấp khó khăn đặc biệt, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; quỹ “Vì người nghèo”; Hỗ trợ trẻ em khuyết tật, quan tâm, hỗ trợ đoàn viên .
- Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ, vận động hiến máu nhân đạo . Trong năm học công đoàn đã có 3 đông chí tham gia hiến máu nhân đạo . Các cuộc vận động ủng hộ công đoàn đều tham gia đầy đủ
- Trong năm học công đoàn còn xây dựng quỹ vốn tự có với tổng số tiền là 71.000.000 đồng để giúp nhau làm kinh tế .
1.2. Công tác tham gia quản lý:
- Tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền thưởng, chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị…
- Xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn và người đứng đầu Nhà Trường.
- Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
- Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị CBVC, tập trung đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học; nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, quản lý học sinh…
- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách, chế độ tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của cán bộ, viên chức và người lao động.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động khác
- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp Công đoàn; việc chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan đơn vị có liên quan đến đoàn viên và người lao động . Ban Chấp hành Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2; tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5 gắn với triển khai hoạt động "Tháng công nhân"; các ngày lễ kỷ niệm: 30/4, 19/5, 02/9.
Tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hoá, công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS... Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Tuyết Nghĩa  đã tổ chức cho 100% đoàn viên công đoàn ký cam kết phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm. - Công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc thực hiện chỉ đạo của Thành phố về "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cải cách hành chính và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
- Thực hiện nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn cho đoàn viên và người lao động.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị, tham gia các cuộc thi VHVN-TDTT với Cụm và Phòng GD&ĐT, LĐLĐ huyện tổ chức; công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường . Các phong trào VHVN TDTT do liên đoàn phát động công đoàn đều tham gia . Ngoài ra công đoàn còn tổ chức các buổi giao lưu VHVN , TDTT với công đoàn Trường THCS Tuyết Nghĩa  tổ chức giao luu  bóng  đá  và bóng chuyền hơi, giao luu văn nghệ với các đoàn thể trong xã …
3. Tổ chức các phong trào thi đua
- Công đoàn các đã phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức, phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn, tập trung vào phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Người tốt, Việc tốt” . Trong năm học đã có 22 đồng chí đăng kí thi đua các cấp .
   Kết quả : + 1 đồng chí đạt giải KK trong hội thi giáo viên giỏi cấp huyện
                  + 3 đồng chí đạt chiễn sỹ thi đua cấp cơ sở
                  + 17 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp trường
                  34/36 đồng chí đạt lao động tiên tiến
Gương “Người tốt, Việc tốt” đã và đang được CBGVNV hưởng ứng .Tiêu biểu cho phong trào này là đồng chí Hoàng Thị Chuyên , Lý Thị Xuân Phương , Nguyễn Thị May.Nguyễn Thu Hiền.
4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh
- Trong năm học thực hiện kế hoạch của liên đoàn lao động huyện Quốc Oai công đoàn trường  tiểu học Tuyết Nghĩa đã tổ chức tốt Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 và đã bàu được 3 đồng chí vào ban chấp hành công đoàn
- Ngay từ đầu năm học BCH công đoàn đã xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS; quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn, tổ công đoàn …theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn, tổ Công đoàn.
- Công đoàn đã làm tốt công tác quản lý đoàn viên, hồ sơ của Ban Chấp hành Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
5. Công tác nữ công
- Công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giới, bình đẳng giới; việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công tác vận động nữ CNLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam.                                                               
  - Đẩy mạnh hoạt động nữ công, phát huy hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” trong lực lượng nữ CB-GV-CNV.
Tiêu biểu là đồng chí Hoàng Thị Chuyên , Hoàng Thị Huyền, Nguyễn Thị May,Lý Thị Xuân Phương, Nguyễn Thị Hiền và nhiều đồng chí khác
- Tổ chức các chuyên đề, hội thi, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, phát huy năng lực sáng tạo trong chuyên môn và xây dựng tập thể nữ đoàn kết, khuyến khích khen thưởng động viên chị em nữ tham gia trong mọi hoạt động, có tinh thần cầu tiến, học tập nghiên cứu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.
- Tổ chức chuyên đề, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nuôi con khỏe dạy con ngoan, giáo viên mẫu mực, góp phần nâng cao vai trò người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
6. Công tác kiểm tra, tài chính Công đoàn
* Đánh giá kết quả hoạt động của UBKT:
- UBKT công đoàn ngay từ đầu năm học  đã xây dựng quy chế và chương trình hoạt động của UBKT, nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành điều lệ CĐVN, công tác quản lý tài chính công đoàn. Qua kiểm tra nhận thấy: Sử dụng kinh phí công đoàn đúng mục đích, có chứng từ thu chi rõ ràng. Hồ sơ hội họp đầy đủ, đúng thời gian qui định. (Công đoàn Huyện Quốc Oai kiểm tra đánh giá tốt)
- Trong năm đơn vị không có đơn thư
* Kết quả thu, chi kinh phí, đoàn phí công đoàn và việc thực hiện trích nộp với Công đoàn cấp trên theo quy định; xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi…
7. Công tác thông tin báo cáo
Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của Công đoàn  với LĐLĐ huyện và Cụm thi đua ; việc khai thác, cập nhật các văn bản có liên quan trên hòm thư điện tử (Mail) của LĐLĐ huyện kịp thời và đúng thời gian
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  1. Ưu điểm
- Sự kết hợp, phối hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn đã góp phần quan trọng trong việc chăm lo bảo vệ những lợi ích chính đáng và hợp pháp của đoàn viên, có tác động trực tiếp đến chất lượng giảng dạy.
- BCH đoàn kết, nhiệt tình, hoạt động đều tay, tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ có hiệu quả các hoạt động. Công đoàn thực hiện tốt nghị quyết của CĐGD đề ra.
- Luôn giữ mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong cơ quan.
Nhìn chung trong năm học công đoàn đã ra sức phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu chăm lo đội ngũ và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Khuyết điểm.
. Bên cạnh những ưu điểm còn một số tồn tại, như vẫn có đoàn viên công đoàn sinh con thứ ba, nhưng với quyết tâm cao của tập thể CBĐV chúng ta sẽ khắc phục những khuyết điểm, tồn tại để nhiệm kỳ tới vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, tổ chức có hiệu quả hoạt động góp phần đưa phong trào nhà trường ngày một cao hơn.
-  BCH công đoàn toàn là kiêm nhiệm nên thời gian giành cho hoạt động công đoàn còn ít
- Sinh hoạt hằng tháng của các tổ công đoàn chủ yếu lồng ghép với chuyên môn, chưa phát huy được vai trò của cán bộ công đoàn; tổ chức các buổi sinh hoạt chung toàn thể đoàn viên CĐCS còn ít.
- Nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn chưa thực sự phong phú, đa dạng, chưa có nhiều đổi mới mang lại hiệu quả cao.
3. Nguyên nhân.
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Một số đoàn viên chưa tự giác cao, chưa quyết tâm khắc phục khó khăn vượt lên chính bản thân mình để hoàn thành nhiệm vụ.
+ Việc kiểm tra đôn đốc đoàn viên thực hiện các chính sách, pháp luật, quy định của chuyên môn nhiều lúc còn coi nhẹ, cho đó là trách nhiệm của chuyên môn.
- Nguyên nhân khách quan:
+ Đội ngũ cán bộ công đoàn đều là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn bận rộn, thời gian dành cho công tác công đoàn không nhiều, dẫn đến hạn chế trong việc tổ chức một số hoạt động và hiệu quả công việc.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018- 2019
1.Mục tiêu :
Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp của đội ngũ đoàn viên công đoàn, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCLĐ; thực hiện tốt chính sách pháp luật về việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT...
.2..  Nhiệm vụ và các giải pháp :
2.1. Đại điện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ
Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CBCCLĐ như: chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ làm thêm giờ... Chủ động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và tham gia bảo vệ môi trường; tích cực tham gia Chương trình Quốc gia về vệ sinh an toàn lao động.
Động viên và tạo điều kiện để CBCCLĐ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nhận thức lý luận chính trị, kiến thức ngoại ngữ, tin học...
          Rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn với lãnh đạo cơ quan, Quy chế thăm hỏi đoàn viên công đoàn cho phù hợp với thực tiễn.
          Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, hằng năm tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo dân chủ, đầy đủ các nội dung theo quy định.
          Vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng và nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
          Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện trong CBCCLĐ.
2.2. Tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan cho CBCCLĐ. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục; chú trọng các hình thức tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt công đoàn, phổ biến văn bản thông qua mạng nội bộ; tích cực triển khai thực hiện "ngày pháp luật", định kỳ mỗi tuần một lần CBCCLĐ dành ít nhất 01 giờ để nghiên cứu các văn bản pháp luật...
          Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên CBCCLĐ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X "Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" gắn với việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
          Đẩy mạnh công tác giáo dục về truyền thống; thực hiện tốt nhiệm vụ vận động CBCCLĐ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện trách nhiệm của Công đoàn cơ sở đối với công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
          Vận động CBCCLĐ cải tiến lề lối làm việc; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công việc chuyên môn, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.
 2.3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, CBCCLĐ
Hằng năm xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          Đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ... trong CBCCLĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
          Đổi mới công tác thi đua khen thưởng của CĐCS theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua.
          Tăng cường sự phối hợp giữa CĐCS với lãnh đạo cơ quan trong việc chỉ đạo các phong trào thi đua.
2.4. Phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh
          Đẩy mạnh công tác phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên; xây dựng CĐCS vững mạnh. Đổi mới nội dung, các hình thức sinh hoạt để thu hút đoàn viên tích cực tham gia.
          Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết, trình độ cho đội ngũ cán bộ CĐCS. Động viên tinh thần tự học tập nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn thông qua hoạt động thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm và các phương tiện thông tin đại chúng.
2.5. Công tác tuyên truyền vận động trong nữ CCVCLĐ
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức trong đoàn viên và nữ CBCCLĐ.
Tiếp tục thực hiện phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ trong nữ CBCCLĐ; Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt"; Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước";  cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.
Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ công CĐCS.
Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBCCLĐ.
Tuyên truyền vận động nữ CBCCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện.
2.6. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động
Tăng cường vai trò hoạt động kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn và Ban thanh tra nhân dân để thực hiện tốt điều lệ, quy chế công đoàn, quy chế dân chủ ở cơ sở trong mọi hoạt động của cơ quan.
Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cơ quan; việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCCLĐ theo quy định của pháp luật...
Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức hằng năm; đặc biệt là giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CBCCLĐ như tiền
lương, tiền công, tiền thưởng, BHYT, BHXH, BHTN, chế độ nghỉ phép, ốm đau thai sản...; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn.
  Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn của công đoàn trường Tiểu học Tuyết Nghĩa.
   
                                          Chủ tịch công đoàn : Lý Thị Xuân Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

627/UBND - NV

Thông báo một số nội dung bổ sung về đăng ký tuyển dụng CC, VC năm 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

83/GD&ĐT

Công văn tăng cường công tác ANTT, ATGT

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 4 | lượt tải:0

578/UBND - NV

Báo cáo ds cán bộ thuộc diện BTV huyện ủy quản lý

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:2

77/KH - HĐĐ

Kế hoạch tổ chức liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên và các hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 8 | lượt tải:0

11/KH - LĐLĐ

KH kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ công đoàn năm 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

372/QĐ - SGD&ĐT

QĐ vv thành lập ban coi KS tiếng Anh lớp 5 năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

1468/CV - HU

CV thực hiện công tác công khai và khai báo kết quả thu nhập năm 2019

Thời gian đăng: 14/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0

1076/QĐ - UBND

QĐ vv phê duyệt tuyển dụng viên chức năm 2019 thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 14/03/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:3

78/KH - UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Hà Nội năm 2019

Thời gian đăng: 18/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0

74/KH - UBND

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trong các trường mầm non, TH, THCS

Thời gian đăng: 20/03/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây