GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC TUYẾT NGHĨA*.Thuận lợi:
        - Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng đáp ứng đầy đủ  cho các hoạt động dạy và học.
       - Nhà trường có đủ điều kiện để thực hiện việc chăm sóc, đảm bảo tốt cảnh quan môi trường: xanh, sạch, đẹp, xây dựng tốt phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực.
        - Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm giúp đỡ tổ chuyên môn, lãnh đạo bằng  hệ thống các kế hoạch khoa học, sáng tạo với các giải pháp cụ thể, phù hợp, kịp thời, có sự giám sát, theo dõi, giúp đỡ, đánh giá một cách cụ thể, sát đúng cho mọi hoạt động trong nhà trường.
       - Đảng, chính quyền và các ban ngành  đoàn thể trong địa phương hết sức quan tâm đến công tác giáo dục.
       - Năm học vừa qua trường đã tiếp tục  khẳng định chính mình, giữ vững và phát triển  các phong trào thi đua.

*. §Æc ®iÓm thùc tÕ ®Þa ph­ư¬ng :
   TuyÕt NghÜa lµ mét vïng b¸n s¬n ®Þa n»m ven S«ng TÝch cã ®Þa h×nh t­ư¬ng ®èi phøc t¹p, hÔ mư­a lµ ngËp óng, hÔ n¾ng lµ h¹n h¸n. §êi sèng kinh tÕ cña nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn sÏ ¶nh h­ưëng kh«ng nhá ®Õn viÖc häc hµnh cña con em. Tuy nhiên với sự đoàn kết, giúp đỡ của các cấp có thẩm quyền, của hội phụ huynh học sinh nhà trường cùng đội ngũ giáo viên chuyên cần gương mẫu Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa đã có được không ít các thành tích lớn trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.                                                                         
                                                                                BAN BIÊN TẬP NHÀ TRƯỜNG
Văn bản mới

BCSK KỲ I

Dự thảo báo các sơ kết học kỳ I - Năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 11/01/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

2297/TB - UBND

Thông báo kết quả đánh giá HT tháng 11/2018

Thời gian đăng: 28/12/2018

lượt xem: 4 | lượt tải:0

2658/UBND - NV

CV THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VĂN THƯ LƯU TRỮ

Thời gian đăng: 14/01/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

09/TB - PGD&ĐT - TH

Thông báo kết quả kiểm tra thư viện năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 25/12/2018

lượt xem: 3 | lượt tải:0

363/PGD&ĐT

CV điều động trọng tài thi đấu chung kết các môn TT dành cho học sinh năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 8 | lượt tải:0

161/TCKH - NSNN

CV dự toán phân bổ ngân sách 2019

Thời gian đăng: 15/01/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:0

5518/SGD&ĐT - KHTC

CV chấn chỉnh tình trạng thu chi không đúng quy định tại các cơ sở GD công lập

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 6 | lượt tải:0

5512/SGD&ĐT - VP

CV nghỉ học kỳ I và nghỉ tết dương lịch năm 2019

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 5 | lượt tải:0

799/SL - UBND

Công văn về nghỉ học kỳ I và nghỉ tết dương lịch năm 2019

Thời gian đăng: 25/12/2018

lượt xem: 6 | lượt tải:0

386/GM - UBND

Giấy mời dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2018

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 10 | lượt tải:0
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây